เกี่ยวกับเรา


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ :นายเปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล ปัณวิชษราพิบูล
(Owner name) :Mr. Premphurish Punnavishsarapibul Punnavishsarapibul
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :แฟชั่นเลิฟเวอร์
(Company name) :Fashion-lover
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Registration ID) :392010096xxxx
บริการเว็บไซต์ (Website name) :www.fashion-lover.com
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ :การศึกษา/เครื่องเขียน/หนังสือ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
(Type of business) :Education/Stationery/Book/Science Tool 
ที่อยู่ :35 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92130
(Address) :35 MOO 11 NONG PRUE, RATSADA, TRANG 92130
โทรศัพท์ (Telephone) :0906545829
โทรสาร (Fax) :
E-mail :[email protected]
วันที่ได้รับ DBD Registered :27 มีนาคม 2560
Registered date :27 March 2017
 

ข้อมูล ณ วันที่ : 28 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com
Details can be found at www.trustmarkthai.com
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 547 5959-61 E-mail : [email protected]